PROGRAM

Potrudili smo se da se u programu CardioS-a 2019 nađu sva glavna dostignuća u kardiologiji u prošloj i ovoj godini. Sve veći napredak farmakoterapije, interventnog lečenja i primene uređaja u lečenju kardiovaskularnih bolesti, omogućava poboljšanje prognoze kardioloških bolesnika i produženje njihovog života. Vrhunski eksperti, kako iz naše zemlje, tako i iz cele Evrope će se pobrinuti da ove napretke predstave na najbolji način.

Glavne teme Kongresa CardioS 2019

I

Kao jedna od najznačajnijih medicinskih grana, kardiologija svake godine pruža nove mogućnosti za poboljšanje lečenja bolesnika, o čemu će i ove godine biti reči na CardioS 2019

II

Centralna mesta u programu će zauzeti "Deset najvažnijih poruka iz preporuka Evropskog Udruženja kardiologa iz 2018 godine", i to iz:
- Četvrte revizije univerzalne definicije infarkta miokarda
- Arterijske hipertenzije
- Revaskularuzacije miokarda
- Kardiovaskularnih bolesti u trudnoći

III

Biće reči o atrijalnoj fibrilaciji i dijabetesu, kao dva važna komorbiditeta u srčanoj insuficijenciji

IV

Posebno mesto će imati i sesije "Korisne pouke iz Urgentnog centra" i "Novine u lečenju srčane insuficijencije"

V

Mladi kardiolozi će ovaj put predstavljati napretke u kardiologiji u plenaroj sesiji HoT (Heart failure specialists of tomorrow) "Novine u kardiologiji od Minhena do Pariza 2018-2019", koja predstavlja jednu od najatraktivnijih i najvažnijih sesija Kongresa

Skraćeni program CardioS 2019

Prvi dan Kongresa - 05.04.2019.

dan1

Drugi dan Kongresa - 06.04.2019.

dan2

Vrste sesija

sesije

CardioS 2019 će se odvijati u tri sale i 11 sesija, uz nov koncept Agore. Učešće je potvrdilo više od 40 domaćih i 15 inostranih predavača po pozivu, iz 10 Evropskih zemalja. Dinamičnost, interaktivnost, internacionalnost i edukativni karakter su ove godine najvažnije osobine CardioS-a 2019.

SEMINAR

Izlaganja vodećih kliničkih eksperata posvećena jednoj temi, koja uključuju sopstveni audio-video materijal.

SIMPOZIJUM: OD KLINIČKE STRATEGIJE DO LEČENJA KROZ PRIKAZ SLUČAJA

Prikazi slučajeva iz iste oblasti od strane vrhunskih kardiologa, koji započinju predstavljanjem slučajeva do definisanja kliničke strategije i lečenja.

SEMINAR: KLINIČKA PREZENTACIJA KAO OSNOVA ZA KOMPLEKSAN KLINIČKI PRISTUP

Neuobičajeni i teški klinički slučajevi kao osnova diskusije panela eksperata i donošenja kliničkog rešenja.

FOKUS SESIJA

Različiti aspekti jedne bolesti ili kliničkog sindroma.

OD OSNOVNIH POSTULATA DO KLINIČKE PRAKSE

Različiti aspekti jednog kliničkog problema, od razlike u stavovima iz preporuka do teškoća u svakodnevnoj praksi.

DIJAGNOSTIČKI SEMINAR

Savremeni pogledi na kliničke aspekte najnovijih dijagnostičkih metoda u kardiologiji.

INTERAKTIVNA KLINIČKA EDUKACIJA

Interaktivna diskusija između predavača i slušalaca o značaju određenog problema ili dijagnostičke metode u kardiologiji.

BRZE KARDIOLOŠKE INFORMACIJE

Kratka izlaganja i kratka diskusija o važnim kardiološkim problemima.

SESIJA PREPORUKE EVROPSKOG UDRUŽENJA KARDIOLOGA

Najvažnije poruke iz novih preporuka Evropskog udruženja kardiologa.

HOT SESIJA – NOVINE U KARDIOLOGIJI 2018-2019

Mladi predstavnici (HoT) vodećih kardiovaskularnih ustanova iz Srbije prezentuju novine i napretke u kardiologiji u prethodnoj godini, uz komentare eksperata.

Preuzmite kompletan naučni program Kongresa CardioS 2019

Organizatori Kongresa

medlogo sanulogo ussslogo ussslogo

Prijava za Kongres

Prijavu za Kongres CardioS 2019 možete izvršiti veoma jednostavno, pošaljite zahtev na našu e-mail adresu ili pozovite broja telefona. Nakon prijave, stići će Vam potvrda i predračun za kotizaciju sa potrebnim instrukcijama za plaćanje.

phone

+381 11 3614 738

email

info@cardios.rs

up