AKTIVNOSTI

UDRUŽENJE ZA SRČANU SLABOST SRBIJE

Udruženje za srčanu slabost Srbije (USSS) je osnovano 2011. godine. U projekte Udruženja spadaju organizacije sledećih aktivnosti: Evropskog dana srčane slabosti u Srbiji, Samita Nacionalnih udruženja za srčanu slabost, Nacionalnog registra za srčanu slabost, Nacionalnog registra za peripartalnu kardiomiopatiju, Nacionalnog registra za plućnu hipertenziju i Nacionalnog Udruženja mladih kardiologa koji se bave srčanom slabošću. Pozivamo Vas da postanete član Udruženja i da zajedno pomognemo bolesnicima sa srčanom slabošću. Upravni odbor Udruženja za srčanu slabost Srbije je odlučio da produži vreme besplatne članarine u Udruženju do kraja 2020. godine. Za sve dodatne informacije posetite veb sajt www.srcanaslabost.rs.

EVROPSKO UDRUŽENJE ZA SRČANU INSUFICIJENCIJU

Evropsko Udruženje za srčanu insuficijenciju (HFA ESC) je osnovano 2004. godine kao jedna od Asocijacija ESC. Misija HFA je unapređenje dužine i kvaliteta života u Evropi, kroz bolju prevenciju, dijagnozu i lečenje srčane slabosti. Udruženje povezuje Evropske centre i Udruženja koji se bave lečenjem, edukacijom i istraživanjem u srčanoj insuficijenciji. HFA organizuje godišnje kongrese, istraživačke sastanke, edukacione i trening programe. Takođe, ovo Udruženje donosi konsenzus dokumente i ESC vodiče kliničke prakse i organizuje Evropske i nacionalne registre srčane slabosti. Naučni časopis HFA je The European Journal of Heart Failure sa impakt faktorom 10.683. Takođe, postoji i časopis otvorenog tipa (ESC Heart Failure), koji će ove godine dobiti impakt faktor. HFA posvećuje posebnu pažnju edukaciji mladih kardiologa koji se bave srčanom insuficijencijom. Dve najvažnije inicijative na ovom polju su poslediplomski kurs za srčanu insuficijenciju (Postgraduate Course in Heart Failure), koji se održava na Univerzitetu u Cirihu i Letnja škola kliničkih istraživača (Clinical Trialists Summer School), koja se održava ove godine u Budvi, Crna Gora.

Prof. dr Petar M. Seferović je u maju prošle godine preuzeo funkciju Predsednika Evropskog udruženja za srčanu slabost za period 2018-2020 godine, što je posebno priznanje Srbiji, srpskoj kardiologiji i Udruženju za srčanu slabost Srbije. Za dodatne informacije, posetite link.

GODIŠNJI KONGRESI EVROPSKOG UDRUŽENJA ZA SRČANU SLABOST

Godišnji Kongres Evropskog Udruženja za srčanu slabost, je najveći Kongres posvećen srčanoj insuficijenciji na svetu. To je vrhunski međunarodni događaj, koji je u maju 2018. godine u Beču okupio nešto više od 5400 učesnika raznih specijalnosti. Izvanredan naučni program sa učešćem svih značajnijih svetskih eksperata za srčanu insuficijenciju, potvrdio je njegovu reputaciju i veliki edukativni potencijal. Prošle godine, HEART FAILURE 2019, se održao u Atini, Grčka, 25-28. maja 2019. godine. U isto vreme održao se i Peti Svetski kongres o akutnoj srčanoj insuficijenciji. Saznajte više putem linka.

EVROPSKI DAN SRČANE SLABOSTI U SRBIJI

Evropski dan srčane slabosti se obeležava u celoj Evropi od maja 2011. godine. Ovaj dan, čiji je inicijator prof. Seferović ispred Evropskog udruženja za srčanu slabost, treba da ukaže na važnost prepoznavanja i pravovremenog lečenja srčane slabosti. Kampanja se sastoji od interakcije lekara sa bolesnicima na javnim mestima, organizovanih predavanja na klinikama i medijske promocije na televiziji i u novinama. Uspešno organizovane aktivnosti ovim povodom su povećale interesovanje za srčanu slabost širom Srbije (Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš), i omogućile Srbiji prvo mesto za najbolju organizaciju u periodu 2012-2014. Zahvaljujući originalnim idejama našeg vrhunskog novinara Petra Popovića, Udruženje za srčanu slabost će i ove godine atraktivno obeležiti ovaj dan. Molimo Vas da se i Vaša ustanova uključi u ovu akciju. Promotivni materijal dostupan je za preuzimanje putem sajta www.srcanaslabost.rs/dansrcaneslabosti.

SAMIT NACIONALNIH UDRUŽENJA ZA SRČANU SLABOST

Samiti Evropskog udruženja za srčanu slabost se organizuju da bi se poboljšala saradnja HFA i Nacionalnih udruženja za srčanu slabost. Cilj Samita je da se pojača regionalna saradnja, unapredi lečenje srčane slabosti i poboljšaju strategije prevencije. Na Samitu učestvuju predsednici/predstavnci Nacionalnih udruženja i Evropskog udruženja. U oktobru 2018. godine, Samit je održan u Vilnijusu, Estonija, i okupio je 47 predsednika i predstavnika, uključujući i Srbiju. Ambasador mladih kardiologa koji se bave srčanom insuficijencijom za Srbiju (HoT), dr Ivan Milinković je, kao ko-kordinator HFA Atlas projekta (ESC HFA Atlas in Europe), dao značajan doprinos ovom sastanku.

EUROBSERVATIONAL ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

EURObservational Research program je epidemiološki registar praćenja bolesnika sa srčanom insuficijencijom, započet 2009. godine. On objedinjuje podatke iz Nacionalnih udruženja za srčanu insuficijenciju i ESC u celini. EORP, pored Evropskog registra za srčanu slabost, uključuje i Evropski registar za peripartalnu kardiomiopatiju i Evropski registar za kardiomiopatije i miokarditis. Od novembra 2018 započeta je treća faza registra kojoj se pridružilo više centara u Srbiji. Saznajte više putem linka.

DUGOROČNI REGISTAR BOLESNIKA SA SRČANOM SLABOŠĆU

Dugoročni registar bolesnika sa srčanom slaboću traje već deset godina i Srbija zauzima visoko treće mesto po broju uključenih bolesnika. Značajan broj naučnih saopštenja je nastao iz ovog registra, što je omogućilo bolji uvid u kvalitet postavljanja dijagnoze i lečenja ovih bolesnika u raznim zemljama. Udruženje za srčanu slabost Srbije, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Srbije, je uspelo u inicijativi da Ministarstvo zdravlja Republike Srbije uvede registrovanje bolesnika sa srčanom insuficijencijom kao zakonsku obavezu. Cilj obavezne registracije je bolje razumevanje incidencije, prevalence i terapijskih strategija u srčanoj insuficijenciji.

REGISTAR BOLESNIKA SA PERIPARTALNOM KARDIOMIOPATIJOM

Iako retka, peripartalna kardiomiopatija je jedna od najozbiljnijih formi srčane insuficijencije. Utvrđivanje kliničke epidemiologije, dijagnostičkih i terapijskih pristupa u ovoj bolesti imaju najveći značaj za pravovremeno i uspešno lečenje. Na osnovu ovog Registra, objavljeno je više radova, koji su značajno promenili razumevanje o uzrocima i lečenju ovog oboljenja. Saznajte više informacija putem linka.

REGISTAR ZA KARDIOMIOPATIJE I MIOKARDITIS

Registar za primarne kardiomiopatije i miokarditis Evropskog udruženja kardiologa je internacionalno, prospektivno, multicentrično istraživanje bolesnika sa primarnim kardiomiopatijama i miokarditisom. Podaci se prikupljaju prospektivno, na uzastopnim ambulantnim i hospitalizovanim bolesnicima. Osnovni cilj Registra je dobijanje podataka o načinu postavljanja dijagnoze, lečenju i praćenju, kao i dugoročnoj prognozi i broju bolesnika koji imaju mogući genetski uzrok kardiomiopatije. Takođe, Registar ispituje kriterijume za postavljanje dijagnoze miokarditisa. Saznajte više putem linka.

NACIONALNI REGISTAR ZA PLUĆNU HIPERTENZIJU

U Srbiji se u proteklih šest godina vodi Nacionalni registar za bolesnike sa plućnom hipertenzijom koji uključuje, kako bolesnike sa primarnim oblicima plućne hipertenzije, tako i bolesnike sa sekundarnom formom ovog oboljenja. Registar se sprovodi u 15 Univerzitetskih centara u Srbiji. Sem adultnih i pedijatrijskih kardiologa, u ovom registru aktivno učestvuju i pulmolozi, reumatolozi, klinički imunolozi i kardiohirurzi. Registar ima bazu podataka kojoj se može pristupiti preko interneta, što olakšava prijavu i praćenje bolesnika u različitim centrima.

MLADI KARDIOLOZI KOJI SE BAVE SRČANOM INSUFICIJENCIJOM

Budućnost dijagnostike i lečenja srčane insuficijencije zavisi od broja mladih kardiologa (mlađih od 40 godina), koji će za svoj glavni stručni interes izabrati ovu oblast. Udruženje za srčanu slabost Srbije treba da pronađe i edukuje ove mlade ljude, poboljšavajući njihova znanja iz ove oblasti. Neophodno je obezbediti njihovo aktivno učešće na godišnjim sastancima u Srbiji (CardioS), kao i godišnjim sastancima HFA/ESC. Njihova komunikacija, kako međusobno, tako i internacionalno, su ključ uspeha. Svaku mogućnost edukacije, uključujući učešće u kliničkim studijama treba stimulisati i razvijati. Zbog toga je Udruženje za srčanu slabost Srbije podržalo učešće mladih kardiologa na poslediplomskom kursu za srčanu insuficijenciju (Postgraduate Course in Heart Failure), koji se održava na Univerzitetu u Cirihu i Letnjoj školi kliničkih istraživača (Clinical Trialists Summer School), koja se održava ove godine u Budvi, Crna Gora. Takođe, jedna od glavnih sesija na CardioS-u 2019 je HoT sesija - mlade nade srpske kardiologije (srčana insuficijencija).

medlogo sanulogo ussslogo ussslogo esclogo

Partneri Kongresa

Prijava za Kongres

Prijavu za Kongres CardioS 2021 online možete izvršiti putem linka https://cardios.webevent.rs/register/, slanjem zahteva na našu e-mail adresu ili pozivanjem broja telefona. Nakon prijave, stići će Vam potvrda i predračun za kotizaciju sa potrebnim instrukcijama za plaćanje.

phone

+381 11 3614 738

email

info@cardios.rs

up